Start Omschakelgroep

Bedrijven die omschakelen naar biologisch of geïnteresseerd zijn in omschakeling kunnen vanaf nu deelnemen aan deze omschakelgroep. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 50,00 per bedrijf. In drie bijeenkomsten per jaar is er aandacht voor de specifieke vragen die deze ondernemers hebben. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om teelttechniek, afzetperspectieven, bouwplan en vruchtopvolging, rustgewassen en mechanische onkruidbestrijding. Deelnemers hebben inspraak in het programma. De organisatie is in handen van Naturim, een jong adviesbureau met ruime ervaring in de biologische akkerbouw en groenteteelt. Green Organics sponsort de omschakelgroep en wil daarmee nieuwe telers bereiken voor de aanhoudende groeiende vraag naar biologische producten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

NATURIM

Sander Bernaerts

Mobiel: 06-81086041

E-mail: sander@naturim.nl

Publicatiedatum: 06-06-2014