Oogstseizoen biologische groenten Green Organics beleeft vroege start:

Met de start vandaag van de biologische spinazie oogst in Flevoland is ook bij de productgroep spinazie de kop van het nieuwe oogstseizoen er weer af. Ruim twee en halve week eerder dan vorig jaar is de biologische spinazie oogst vanmorgen vroeg (woensdag 28 mei) van start gegaan op het biologische akkerbouwbedrijf van Arend-Leen en Rianne Hoekstra te Lelystad.

Eind maart, begin april vond de oogst van de prei voor industriële verwerking al plaats. Dat was ook ca. drie weken eerder dan normale jaren. Dat betekent een geheel ander teelt beeld in 2014 dan begin 2013. Toen was het voorjaar enorm koud en nat en wilden teelt en oogst maar niet vlotten. Het relatief vroege oogstjaar tot nu toe betekent overigens niet automatisch dat de kilogram opbrengsten ook automatisch beter zijn dan in een langzaam groeiseizoen. Om daarover la enige conclusies te trekken is natuurlijk veel te vroeg. Maar het is wel prettig dat de oogst zich vroeg aan dient, zodat de stijgende vraag naar biologische producten ook tijdig ingevuld kan worden. Zo biedt ieder jaar weer nieuwe kansen en mogelijkheden. En kent ook ieder jaar zijn/haar eigen problemen.Vooralsnog kijkt Green Organics terug op een goed contract seizoen mede tot stand gekomen door goed gestroomlijnde informatie verstrekking en communicatie met telers en afnemers. Doordat de vraag en bijbehorende afzetcontracten in een vroeg stadium duidelijk waren, konden de telers ook op tijd hun bouwplannen definitief maken en de juiste teeltmaatregelen treffen.
Na de producten prei en spinazie verwachten wij eind juni ook alweer de eerste doperwten voor de industrie. Verder volgen in het (oogst)seizoen in chronologische volgorde dan nog de sperziebonen, suikermaïs, bloemkool, broccoli, wortelen, uien, enz. voor de industriële afnemers. Dat betekent dat de oogsttreinen bij Green Organics dus vanaf vandaag tot aan de eerste vorstperiode herfst 2014 volop zullen door lopen.
Om aan de blijvend groeiende vraag naar biologische producten te voldoen start Green Organics in samenwerking met Adviesbureau Naturim een omschakelgroep in Flevoland. Hiermee willen Naturim en Green Organics telers die geïnteresseerd zijn in omschakelen naar biologische landbouw de helpende hand bieden. Samen weten we immers meer dan een individuele teler alleen.
Het team van Green Organics is klaar voor het nieuwe seizoen en werkt met veel Passie, IJver en Kennis aan het optimaal laten verlopen van alle producttreinen voor zowel haar telers als ook voor haar afnemers.

Publicatiedatum: 06-06-2014