Biologisch

Biologisch is dé manier om lekker en divers eten te produceren met respect voor de natuur, zonder chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Behalve eten kan het ook om katoen gaan, of verzorgingsproducten. Het gaat altijd om leven: om producten afkomstig van planten of dieren.

Integrale duurzaamheid en diversiteit staan centraal. Dit komt tot uiting in de vier basisprincipes van de biologische landbouw: billijkheid, ecologie, zorg en gezondheid. Zij is de enige bestaande manier van voedselproductie die gebouwd is op idealen én in wettelijke regelgeving en controles is verankerd.

Biologisch-Dynamisch

Biologisch-dynamische landbouw en voeding (ofwel BD) is een speciale vorm van biologisch, met extra hoge eisen op het gebied van dierenwelzijn, gesloten kringlopen en ecologie. De BD-landbouw ontstond al in de jaren '20 en heeft aan de wieg gestaan van de biologische landbouw. BD-producten hebben het Demeter-keurmerk .

Wat betekent BD voor de landbouw?

Bovenop de biologische normen voldoen BD-boeren aan extra eisen. Er wordt meer belang gehecht aan een gesloten kringloop. Ook wordt er gestreefd naar een volledige voortplantingscyclus van gewassen en dieren, en er is aandacht voor spirituele en kosmische aspecten.

Biologisch-dynamische producten zijn herkenbaar aan het Demeterkeurmerk. Stichting Demeter is hiervoor verantwoordelijk. BD-producten zijn tevens biologisch, en dragen dus ook het EKO-keurmerk.

(bron: www.bionext.nl)

 

 IFOAM-Bio-landbouw

In de onderstaande link vindt u meer informatie over ifoam:

https://www.ifoam.bio/sites/default/files/poa_dutch_web.pdf