Internationaal

Vanuit het kantoor in Dronten heeft Green Organics over heel Europa, maar ook daarbuiten contacten met alle spelers in de biologische markt. Dagelijkse contacten met onze leveranciers en afnemers zorgen ervoor dat wij vraag en aanbod van biologische AGF goed op elkaar afstemmen. Door middel van ons sterke netwerk zijn we in staat om de vraag uit de markt te vertalen naar de productie op de teeltbedrijven.