Partners

Green Ways

Green Ways is sinds 2007 een zusteronderneming van Green Organics en een klassiek voorbeeld van de beheersing van de productkolom.
Dit suikermaïsverwerkingsbedrijf houdt zich uitsluitend bezig met het ontkorrelen van suikermaïskolven. Ze worden door Green Ways ontleed en de korrels worden van de kolven gestript. De hiervoor gebruikte machines staan in Waspik.

Green Organics verzorgt alle overige taken: het leveren van het zaad, het laten oogsten van de kolven in september, het contracteren van de suikermaïs bij telers en het transport naar Green Ways. Na het ontkorrelen vermarkt
Green Organics de suikermaïskorrels naar de conserven-, diepvries- en babyvoedingindustrie.

Green Acker

Green Acker is sinds 2010 actief in Nederland. In samenwerking met partner Laarakker doet Green Organics hiermee een handreiking naar de gangbare sector. Green Acker is een teeltserviceorganisatie voor de verwerkende industrie en voert veel teeltbegeleidingsactiviteiten uit. Met name Flevoland is met een hoge teeltzekerheid een paradijs voor agrarisch Nederland.
Green Acker biedt een totale service, van zaadinkoop tot aflevering van producten, en kenmerkt zich door leverzekerheid.

In de industriële markt is de biologische sector vooralsnog te klein om oogstmachines bedrijfseconomisch efficiënt in te zetten. Door ook het gangbare areaal te oogsten, creëert Green Organics een hogere rentabiliteit voor het machinepark. 

Bio-Academy 

De Bio Academy verbindt kenniszoekers op het gebied van biologische landbouw en voeding met de aanbieders van deze kennis. Hiervoor wordt een onafhankelijk platform ontwikkeld met inzicht in kennisaanbod voor:

  • Boeren die hun bedrijf willen verduurzamen of willen oriënteren op omschakeling
  • Boeren die op zoek zijn naar boeren die hen kunnen coachen
  • Boeren die na de omschakeling willen deelnemen aan studie- of kennisgroepen
  • Boeren die meer kennis willen opdoen over teelt, bodem, vruchtwisseling en andere thema´s
  • Boeren die willen doorschakelen naar Biologisch-Dynamisch
  • Bedrijven die biologische producten willen verwerken, verpakken en vermarkten
  • Mensen die inspirerende bijeenkomsten en evenementen willen bezoeken waarin kennis over biologisch centraal staat
  • Medewerkers van biologische bedrijven en winkels die kennis willen opdoen over biologische landbouw en voeding