Geslaagde ketensamenwerking biedt perspectief voor meer bio-zaad!

Geslaagde ketensamenwerking biedt perspectief voor meer bio-zaad! “Waar voor hen de pijn zat, hebben wij risicoafdekking gegarandeerd” Ketenverantwoordelijkheid en betrokkenheid. Dit zijn essentiële aspecten om tot meer biologisch zaad te komen en de stap naar 100% bio-zaad in 2035 te kunnen zetten. Dit zijn de voornaamste conclusies die getrokken kunnen worden uit de workshop ‘Ketenaanpak…