Green Organics maakt van
alle schakels één keten

SAMEN MAKEN WE

Ketensamenwerking

De keten

Green Organics staat centraal tussen zaadproducenten en telers enerzijds en afnemers en consumenten anderzijds. Wat de boer teelt, vermarkten wij. Of liever nog, waar de markt om vraagt, helpen wij de telers telen. Alles wat boeren nu zaaien, is al verkocht. Zo heeft de afnemer de zekerheid dat zijn product wordt gemaakt en de teler de zekerheid dat zijn product wordt afgenomen. Green Organics koppelt alle schakels als regisseur aan elkaar. Wij maken een teelt- en oogstplanning en vervoeren de gewassen.

Transparantie is essentieel. In onze biologische keten weten telers welke producten bij welke afnemers terechtkomen – en wat die ervan vinden. Zo kunnen we sámen in de hele keten continu bijsturen en doorontwikkelen.

Vanuit Green Organics dragen we volop bij aan die doorontwikkeling. We organiseren bijvoorbeeld productbijeenkomsten en telersdagen. Onze fieldmanagers vertellen de telers dan waar de oogsten aan moeten voldoen en delen nieuwe inzichten, waarmee telers hun gewassen optimaal kunnen verbouwen.
Ook helpen we met het maken van zaai- en oogstplanningen, brengen we de boer het zaad, komen we oogsten en transporteren we de aardappelen, groenten en fruit naar de afnemer.

Het liefst laten we alleen verbouwen wat al is besteld. Green Organics laat vraag en aanbod precies aansluiten en verzorgt de contracten. Echter, voor gewas waar al contracten voor zijn of waar juist niet direct een afnemer voor is, kunnen telers ons ook benaderen. Altijd met als doel: eerlijke prijzen realiseren en food waste voorkomen.

Voordelen teler:
– een stabiel bio-teeltplan
– afzetzekerheid
– overname debiteurenrisico door Green Organics
– informatie over en van de afnemer

Voordelen afnemer:

– zekerheid qua planning en levering
– hoogwaardige kwaliteit
– biologische gewassen
– inzicht in de teeltwijze

Samenwerkingspartners

Telers

Samenwerking en ondersteuning zijn erg belangrijk voor ons. Wij zien onszelf als een echte serviceprovider. In overleg met telers en afnemers maken we teelt- en afzetprogramma’s. Bovendien onderhouden we persoonlijke contacten met leveranciers, afnemers en primaire binnen- en buitenlandse producenten.

Zo bezoeken we onze (buitenlandse) telers altijd zelf. Juist door die persoonlijke benadering ontstaat een open communicatietraject en worden onze relaties duurzamer. Dat levert niet alleen goede resultaten op; het zorgt ook voor een prettige samenwerking.

Per productgroep zijn de volgende productcoördinatoren benoemd. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor het biologisch telen van een bepaald gewas, neem gerust contact met de desbetreffende coördinator voor meer informatie.

Klankbordgroep 2022

Sperziebonen – de heer Ard van Gaalen
06-53335662, ard@biostee.nl

Broccoli – de heer Sjaak Twisk
0651175399, sjaaktwisk@planet.nl

Spinazie – de heer Henk Westers
06-28962965, h.j.westers@ziezo.biz

Bloemkool – de heer Martijn Schieman
06-50222692, mail@zonneboog.net

Erwten, de heer Jaco Burgers
06-53283841, jaco@erfbv.nl

Suikermaïs – de heer Henk Klompe
06-11084818, hklompe@debeloftebio.nl