De agrarische wereld honderd
procent biologisch maken

PRIVACYVERKLARING

Green Organics

Green Organics

Privacy is van groot belang voor Green Organics B.V. We willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens.

We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Het Nederlandse bedrijf Green Organics B.V. is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Green Organics B.V.
De Kromme Rijn 1
8253 RG Dronten
Nederland

Bedrijfsregistratie: Kamer van Koophandel
KVK-nummer: 39080753
BTW-nummer: 8112.13.857.B.01


Waarom vragen wij om persoonlijke gegevens?

  • Het opstellen van een order/overeenkomst
  • te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden
  • Het opstellen en versturen van facturen
  • een zo doelmatig mogelijke opzet en continuering van onze producten en dienstverlening
  • de kwaliteit van onze producten en diensten toetsbaar te maken en zoveel mogelijk te kunnen garanderen
  • zo goed mogelijk te kunnen communiceren met betrokkenen
  • uitwisseling van informatie binnen de organisatie in belang van onze producten en diensten

De gegevens worden verwerkt op de volgende wettelijke gronden:

  • het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst
  • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen


Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen Green Organics B.V. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Green Organics B.V. voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten.

Al onze medewerkers zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht tijdens en na hun dienstverband. Wij hanteren een Privacy reglement met daarmee onlosmakelijk verbonden een Register verwerkingsactiviteiten persoonsgegevens.

 

 

Wat zijn uw rechten?

Recht op inzien:
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Green Organics B.V. die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit:
Wanneer Green Organics B.V. uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op correctie:
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de door Green Organics B.V. verwerkte persoonsgegevens te verwijderen.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
* contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
* betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
* bestelgegevens
* alle correspondentie op dit gebied

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uw bestelling bij Green Organics B.V. te verwerken en leveren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan de wetgeving bepaalt.

Aanpassing van onze privacyverklaring?
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt, als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en wetgeving. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend.

Heeft u klachten?
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens, neem dan direct contact op met Green Organics B.V., telefoon 0321 385 340 of email info@greenorganics.nl. Wij proberen uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Indien wij niet tot overeenstemming kunnen komen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

25 mei 2018